اسفند 25, 1396 ماسک تنفسی بدون دیدگاه

طبقه بندی حفاظت ماسک فیلتر دار یک بار مصرف:

🔹 استاندارد FFP1 ذراتی بیشتر از 5 میکرون
گرد و غبار ، بخار ها ، غبار های آبی ، غبار های روغنی

🔹 استاندارد FFP2 ذراتی بین 2 و 5 میکرون
غبار های ریز ، فیبر ها ، غبار های آبی ، غبار های روغنی

🔹 استاندارد FFP3 ذراتی کمتر از 2 میکرون
غبار های بسیار ریز ، فیبر ها ، غبار های آبی ، غبار های روغنی

🔘 مرجع سال به همراه عدد استاندارد ، EN149: 2001 روی ماسک تنفسی حک می شوند .

🔸 تذکر : محصولاتی که مطابق به نسخه ی قبلی این استاندارد هستند تنها با EN149 علامت گذاری می شوند .

🌐 www.imenymarket.ir
🆔 @mask_ termeh_tehran