اسفند 23, 1396 ماسک تنفسی بدون دیدگاه

ماسک تنفسی سوپاپ دار

🔹 این نوع ماسک تنفسی به جهت دارا بودن سوپاپ هوا، مانع تجمع بوی بد و نیز زیاد شدن هوای گرم شده و تنفس در شرایط آب و هوایی گرم را آسان میسازد.

💠 ماسک تنفسی سوپاپ دار خود انواع متنوعی دارند که عبارتند از:

▫️ماسک تنفسی سوپاپ دار سفید با کلاس فیلتراسیون FFP1
▫️ماسک تنفسی سوپاپ دار کربن دار با کلاس فیلتراسیون FFP1

▪️ماسک تنفسی سوپاپ دار سفید با کلاس فیلتراسیون FFP2
▪️ماسک تنفسی سوپاپ دار کربن دار با کلاس فیلتراسیون FFP2

▫️ماسک تنفسی سوپاپ دار سفید با کلاس فیلتراسیون FFP3
▫️ماسک تنفسی سوپاپ دار کربن دار با کلاس فیلتراسیون FFP3

🌐 www.imenymarket.ir